Tänk om- tänk rätt, med mindfulness

Lev som du lär utan att ge avkall på livet.

Hej, vad kul att du har hittat hit!
I det här passet, får du öva upp förmågan att vara närvarande och uppmärksam här och nu med alla dina sinnen. När vi övar mindfulness blir vi mer medvetna om hur verkligheten ser ut och vilka alternativ vi har.

Det här passet är inspirerad av min första bok, Tänk om, tänk rätt, hälsa, skönhet och styrka – inifrån och ut.

I fem övningar kommer vi tillsammans försöka hitta vägen till medveten närvaro – mindfulness.

Verktyget i detta pass och i strävan mot lycka och läran om att hantera livet är mindfulness. Medveten närvaro eller mindfulness är ursprungligen ett buddhistiskt begrepp; Sati.

Runt om i världen bedrivs det forskning kring mindfulness och dess effekter. Ett flertal forskningsrapporter visar bland annat att mindfulnessträning ger:

  • minskad stress och oro
  • bättre sömn
  • minskat lidande
  • ökad förmåga att hantera smärta
  • ökad livskvalitet
  • ökat fokus
  • bättre uppmärksamhet
  • ökad självinsikt
  • ökad koncentrationsförmåga

Ett genomgående tema för det här passet är att du med hjälp av medvetenhet, acceptans och uppmärksamhet lär dig att svara flexibelt på situationer som vi möter i livet istället för att reagera omedelbart, vanemässigt och automatiskt på dem.

Det innebär att du blir mer medveten om din upplevelse av omvärlden och det sätt din inre verklighet är med och styr över ditt liv. Du är förankrad i verkligheten och i nuet vilket minskar orostankar inför framtiden och ältande av det som inte går att förändra, det vill säga det som redan har hänt. Detta i sig ökar din motståndskraft mot stress och din förmåga att njuta och glädjas av de underbara stunderna i livet.

Innehåll:
Passet består av 5 avsnitt. Avsnitten är mellan 5-20 minuter.

Du kommer att behöva en stol och möjlighet att ligga bekvämt.

Ha också gärna en filt eller något annat varmt till hands att lägga över dig.

Lev livet fullt ut i nuet varje dag!

/Sabina

Dela med vänner

Detta är

Ett mindfulnesspass.

Du får

8 kapitel, 2 filmer.

För vem

Passar alla.

Du behöver

Inga redskap.

Här ser du kursens kapitel

1

Information om passet

Vad är mindfulness?

2

Andningsankare

Kroppsscanning

Andrum

Sittande meditation

Mindful rörelse

3

Sammanfattning

Lev livet fullt ut i nuet

Lär känna Sabina Dufberg