Bli mer målinriktad och skapa livsglädje

Förverkliga dina mål och drömmar
Varmt välkommen till min kurs. Camilla Rova heter jag och jag vill dela med mig av alla de verktyg som gör att du kan ta egen kontroll över att nå dina drömmar och dina mål. Jag har lång erfarenhet av att coacha och inspirera människor till nytänkande, beteendeförändringar och personlig utveckling. Det gör jag idag genom att hålla utbildningar, workshops, inspirationsföreläsningar och coaching inom hälsa, personlig utveckling och hälsofrämjande ledarskap. Jag hjälper företag och dess medarbetare att skapa arbetsglädje, må bättre, nå sina mål och stärka sin motivation både som individer och som grupp.

Den här kursen ger dig både kunskap och inspiration för att nå just dina mål. Det spelar ingen roll hur de ser ut, kanske vet du redan vad du vill, (kanske har du just nu ingen aning), du vet bara att du vill ha förändring och utveckling. Oavsett var du befinner dig, så kommer de här fyra veckorna att ge dig ett mycket tydligare och starkare målfokus, motivation och viljestyrka. Du kommer att få med dig insikter om dig själv, din omgivning, dina förmågor och dina beteenden. Du kommer också att lära dig vilka styrkor och framgångsfaktorer du har och hur du kan hantera de situationer som annars brukar få dig ur spår och tappa fokus och motivation.

Den här kursen är uppdelad på fyra spännande veckor där jag kommer att ge dig verktyg, motivation och drivkraft till att förverkliga de drömmar och mål som gör dig tillfredsställd och välmående. Jag kommer att guida dig igenom kursen, där varje vecka innehåller ett par filmer, övningar och uppgifter som tar sin utgångspunkt i dig, dina erfarenheter, dina drömmar och mål.

Du kommer bland annat att få:

  • Skapa riktigt attraktiva målbilder,
  • Tydlig kartläggning av din vardag och livssituation
  • Göra kraftfulla handlingsplaner och utvärdera det som fungerar/inte fungerar
  • Inventera dina resurser och styrkor, likväl som utmaningar och motstånd
  • Bygga hälsobuffert, skapa uthållighet, motivation och hållbara vanor
  • Bli bättre på att göra utrymme för det som ger energi och livsglädje.

När du väl tagit till dig verktygen, modellerna och teknikerna för att skapa målfokus, hjärnvilja och livsglädje så kan du göra övningarna om och om igen på alla plan i livet med olika mål i fokus. Det är det som är personlig utveckling.

Nu sätter vi igång! Varmt välkommen

//Camilla

Dela med vänner

Detta är

En kurs inom målfokus och livsglädje.

Du får

33 kapitel, 5 filmer.

För vem

Passar alla som vill ta kontrollen över sina mål och drömmar.

Du behöver

Inga redskap.

Här ser du kursens kapitel

1

Kursinformation

Introduktion

2

Skapa en attraktiv målbild

Gör en visionboard!

Livshjulet - kartläggning

Tidsdisponering

Påbörja en Actionplan

Checklista

3

Smarta mål

Utmaningar och hinder

Resurser och styrkor

Actionplan

Checklista

4

Hälsohjulet

Bra mat

Rörelse

Sömn

Återhämtning

Glädje

Feedback

Actionplan

Checklista

5

Skapa uthållighet

Inventering

Energibudget

Automatiska tankar

Öka din uthållighet och viljestyrka

Gå utanför din trygghetszon

Din självbild

Fira dina framgångar

Feedback

Actionplan

Checklista

6

Tack!

Lär känna Camilla Rova